logo kids

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze passend bij de leeftijd. Jaarlijks moet de kinderfysiotherapeut verplichte na- en bijscholing volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dit garandeert dat de kinderfysiotherapeut op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK). De kinderfysiotherapie is al 30 jaar een onderdeel van onze praktijk.

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Zij hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Kinderfysiotherapeuten

Van links naar rechts: Mariëtte Kos, Femke Weisz, Ellen Langhout, Marlijn van Hartingsveld

Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is. Dit gebeurt d.m.v. observatie en het afnemen van motorische testen. De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

Ellen Langhout van der Meer
Ellen Langhout van der Meer

Mariette Kos
Mariëtte Kos

Milou MouritsMilou Mourits Onbekende 3Femke Weisz