Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen. Niet alleen mensen met een hoge kalenderleeftijd kunnen bij de geriatriefysiotherapeut terecht. Ook wanneer u ten gevolge van complexe gezondheidsproblematiek verschijnselen vertoont van (vroegtijdige) veroudering.

Wanneer kunt u bij de geriatriefysiotherapeut terecht?

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden en kan een bijdrage leveren aan de verbetering van uw lichamelijk functioneren, waardoor (verdere) achteruitgang tegengegaan wordt. De doelstelling is gericht op het behoud of herwinnen van activiteiten en participatie, of het voorkomen, terugdringen of beperken van andere gezondheidsproblemen door middel van bewegen. Hierdoor blijft u langer zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen. Daarnaast kan een bijdrage geleverd worden aan het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort tevens het adviseren en begeleiden van gezinsleden en mantelzorgers. Zo kan advies gegeven worden over een specifiek ziektebeeld, de prognose, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Veel behandelde aandoeningen/klachten

  • Afgenomen kwaliteit van lopen en/of van transfers;
  • Verminderd uithoudingsvermogen en spierkracht na een ziekenhuisopname;
  • Evenwichtsproblematiek;
  • Vallen of de angst om te vallen;
  • Bewegingsstoornissen;
  • Osteoporose, artrose, reuma;
  • Algehele lichamelijke achteruitgang bij dementie;
  • Orthopedische aandoeningen zoals een gebroken heup of een knieprothese;
  • Neurologische aandoeningen zoals een CVA (beroerte).

Kwaliteitsgarantie

De geriatriefysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een driejarige masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de fysiotherapeut wordt gewaarborgd via het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Een geriatriefysiotherapeut kan hierin enkel worden opgenomen na behalen van het masterdiploma en houdt kennis actueel door het volgen van scholing in de vorm van cursussen, congressen en intercollegiaal overleg.

U kunt zonder verwijzing van de (huis)arts naar de geriatriefysiotherapeut. Daarnaast is het mogelijk om aan huis behandeld te worden. Hiervoor hebt u wel een verwijzing nodig. Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie/geriatriefysiotherapie.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie). Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Marieke van der Plas.

Marieke van der Plas
Marieke van der Plas